Дисципліни кафедри за вибором студентів ФІФ

Дорогі студенти!

Вітаємо з початком квітня! Нехай у ваших душах завжди квітує Весна, надихаючи на створення прекрасного й захищаючи від життєвих негараздів!

Ви знаєте, що однією з прикмет справжньої ДЕМОКРАТІЇ і відповідальності перед собою й суспільством є ПРАВО ОБИРАТИ. Незабаром наш деканат вам запропонує обрати для вивчення в наступному навчальному році декілька дисциплін  із загального переліку. Реалізація права вибору вимагає поінформованості. Тож пропонуємо вам ознайомитися зі стислою інформацією про вибіркові дисципліни кафедри методики викладання світової літератури.

 

Для майбутніх другокурсників:

«Мистецтво виразного слова» (проф. Л.В.Давидюк).

URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/7-mystetstvo-vyraznoho-slova/272-mystetstvo-vyraznoho-slova-informatsiia-dlia-studentiv

«Основи медіаграмотності майбутнього педагога» (проф. О.О.Ісаєва).

URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/36-osnovy-mediahramotnosti-maibutnoho-pedahoha/170-osnovy-mediahramotnosti-maibutnoho-pedahoha-obgruntuvannia

«Стратегії розвитку критичного мислення…» (ст. викл. О.К.Бицько).

URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/45-stratehii-rozvytku-krytychnoho-myslennia-suchasnoho-pedahoha/274-stratehii-rozvytku-krytychnoho-myslennia-suchasnoho-pedahoha-informatsiia-dlia-studentiv

«Риторика та неориторика дискурсивних практик» (доц. Ю.М.Холодна).

URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/35-ritorika-ta-neoritorika-diskursivnikh-praktik/168-ritorika-ta-neoritorika-diskursivnikh-praktik-obgruntuvannya

«Дитяча література зарубіжних країн» (доц. Н.О.Півнюк).

URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/47-dytiacha-literatura-zarubizhnykh-krain/263-dytiacha-literatura-zarubizhnykh-krain-informatsiia-dlia-studentiv

Для майбутніх третьокурсників:

«Культурологічний підхід до викладання зарубіжної літератури» (доц. А.О.Мельник).URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/31-kulturolohichnyi-pidkhid-do-vykladannia-zarubizhnoi-literatury/273-kulturolohichnyi-pidkhid-do-vykladannia-zarubizhnoi-literatury-informatsiia-dlia-studenta

«Інтерактивні технології в сучасному освітньому просторі» (проф. О.О.Ісаєва).URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/34-interaktyvni-tekhnolohii-u-suchasnomu-osvitnomu-prostori/167-interaktyvni-tekhnolohii-u-suchasnomu-osvitnomu-prostori-obgruntuvannia

«Література Сходу в шкільному вивченні» (ст. викл. О.К.Бицько). URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/15-q/269-literatura-skhodu-v-shkilnomu-vyvchenni-informatsiia-dlia-studentiv

Для майбутніх четверокурсників:

«Компаративний і перекладознавчий підходи до викладання літератури» (проф. Ж.В.Клименко).URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/37-komparatyvnyi-i-perekladoznavchyi-pidkhody-do-vykladannia-literatury/207-komparatyvnyi-i-perekladoznavchyi-pidkhody-do-vykladannia-literatury-informatsiia-dlia-studentiv

«Лінгводидактика» (проф. Л.В.Давидюк). URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/50-linhvodydaktyka/275-linhvodydaktyka-informatsiia-dlia-studentiv

Для майбутніх студентів 1 курсу магістратури:

«Сучасні комунікативні стратегії і тактики» (проф. Л.В.Давидюк).

URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/53-suchasni-komunikatyvni-stratehii-i-taktyky/270-suchasni-komunikatyvni-stratehii-i-taktyky-informatsiia-dlia-studentiv

Для майбутніх студентів 2 курсу магістратури:

«Теорія і технології викладання зарубіжної літератури» (доц. А.О.Мельник).

URL:https://metod.fif.npu.edu.ua/2012-11-05-17-23-24/46-teoriia-i-tekhnolohii-vykladannia-zarubizhnoi-literatury/266-teoriia-i-tekhnolohii-vykladannia-zarubizhnoi-literatury-obgruntuvannia 

Вдалого всім вам вибору!!!

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 70609 гостей та 3 користувачі

   

Контакти  

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання. Всі права захищено!