Орієнтовна тематика для бесіди на кандидатському екзамені

з методики викладання зарубіжної літератури

1.     Методикавикладання світової літературияк наука:сутність,об’єктта предметдослідження,провідні завдання й проблеми, структура,методи наукового дослідження,взаємозв’язок з суміжниминауками.

2.     Методологічні основи викладання світової літератури в школі.

3.     Основні принципи вивчення світової літератури в школі.

4.     Специфіка вивчення творів світової літератури.

5.     Метод творчого читання у роботі вчителя-словесника.

6.     Метод евристичної бесіди у роботі вчителя-словесника.

7.     Дослідницький метод у роботі вчителя-словесника.

8.     Репродуктивний метод у роботі вчителя-словесника.

9.     Творчий характер уроку світової літератури.

10.           Особливості вивчення перекладного художнього твору на уроках світової літератури. 

11.           Комп’ютерні технології у процесі вивчення світової літератури в школі.

12.           Інтерактивні технології і шкільний процес вивчення світової літератури.

13.           Використання елементів компаративістики у процесі шкільного вивчення світової літератури.

14.           Читацькоцентрична парадигма вивчення світової літератури в школі.  

15.           Підготовка до сприйняття художнього твору як етап вивчення художнього твору.

16.           Сприйняття художнього твору у школі як етап вивчення художнього твору.

17.           Підготовка до аналізу художнього твору у школі як етап вивчення художнього твору.

18.           Аналіз як необхідний етап вивчення літературного твору.

19.           Підсумковий етап вивчення художнього твору.

20.           Особливості вивчення життя і творчості письменника в середніх класах.

21.           Особливості вивчення життя і творчості письменника в старших класах.

22.           Шлях аналізу “услід за автором” та його реалізація на уроці літератури.

23.           Пообразний шлях аналізу і його реалізація при вивченні художнього твору.

24.            Проблемно-тематичний шлях аналізу та його реалізація при вивченні художнього твору.

25.           Етнокультурологічний  шлях аналізу художнього твору.

26.           Особливості вивчення епічних творів у школі.

27.           Особливості вивчення драматичних творів світової літератури.

28.            Особливості вивчення ліричних творів світової літератури.

29.           Особливості вивчення ліро-епічних творів світової літератури.

30.           Структура сучасного уроку світової  літератури.

31.           Основні напрямки у роботі з розвитку мовлення учнів на заняттях з світової літератури.

32.           Теорія літератури та її значення у шкільній літературній освіті.

33.           Організація позакласного читання школярів.

34.           Види та форми позакласної роботи учнів з світової літератури.

35.           Види планування роботи вчителя світової літератури.


   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 264119 гостей та 3 користувачі

   

Контакти  

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання. Всі права захищено!