1.Читацькоцентрична парадигма вивчення світової літератури в основній (старшій) школі.  

2.Проблемне навчання на уроках зарубіжної літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

3.Проблеми вивчення перекладу, переспіву на уроках зарубіжної літератури

4.Проблема аналізу художнього твору при вивченні зарубіжної літератури в школі 

5.Організація самостійної діяльності учнів при вивченні зарубіжної літератури

6.Методика організації та проведення уроку компаративного аналізу при вивченні зарубіжної літератури

7.Формування національної свідомості учнів у процесі вивчення світової літератури.

8.Громадянське виховання учнів у процесі вивчення світової літератури.

9.Інтерактивні технології вивчення зарубіжної літератури в школі. 

10. Екзистенціально-діалогічний підхід до вивчення творів зарубіжної літератури в старших класах. 

11. Інтегроване навчання зарубіжної літератури та іноземної мови в школі.

12. Комп’ютерні технології у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі.

13.Мультимедійна презентація на уроках зарубіжної літератури як засіб підвищення ефективності вивчення курсу.  

14.Проблема аналізу та інтерпретації художнього твору при вивченні зарубіжної літератури в школі.

15.Формування інтерпретаційної компетентності учнів старших класів у процесі вивчення зарубіжної літератури. 

16.Особливості вивчення епічних творів в середніх класах Урок-диспут, методика його підготовки та проведення

17.Особливості вивчення ліричних творів у курсі «Зарубіжна література»

18.Особливості вивчення ліро-епічних творів в курсі «Зарубіжна література».Особливості вивчення драматичних творів в курсі “Зарубіжна література”.

19.Особливості вивчення окремих фольклорних жанрів у курсі «Зарубіжна література» 

20.Особливості вивчення біографії письменника на уроках зарубіжної літератури в середніх класах/ в старших класах.

21.Лекція й семінар як інтерактивні форми вивчення зарубіжної літератури

22.Роль виразного читання у процесі формування читача при вивченні зарубіжної літератури

23.  Використання художніх ілюстрацій при вивченні зарубіжної літератури

24. Позакласне читання як засіб формування читача

25.Позакласна робота з зарубіжної літератури

26.  Сучасні теорії моніторингу й діагностики навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури

27.  Методичні ідеї Г.О. Гуковського та їх розвиток у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі. 

28.Наукові ідеї психолого-лінгвістичної школи О.П. Потебні та їх розвиток в сучасній методиці викладання зарубіжної літератури в школі. 

29.Наукові ідеї Ю.М. Лотмана та їх розвиток в сучасній методиці викладання зарубіжної літератури в школі. 

30.Наукові ідеї М.М. Бахтіна та їх розвиток в сучасній методиці викладання зарубіжної літератури в школі. 

31.Концепції сучасного  літературознавства і їх розвиток в сучасній методиці викладання зарубіжної літератури в школі. 

32.Особливості вивчення творів про Україну в курсі світової літератури основної школи.  

33.Взаємозвязане вивчення української та зарубіжної літератури в основній (старшій) школі.

34.Відомості з історії України як засіб поглибленого вивчення  художнього твору в курсі світової літератури  основної школи (7-9 кл.).

35.“Гра” як розвиток творчих можливостей учнів  у процесі вивчення зарубіжної літератури.

36.Творчі завдання на уроках зарубіжної літератури в основній (старшій) школі.

37.Культурологічний підхід у процесі вивчення зарубіжної літератури в основній (старшій) школі. 

38.Роль та призначення міжмистецьких зв’язків під час вивчення  зарубіжної літератури в основній (старшій) школі. 

39.Фонові знання на уроках зарубіжної літератури як спосіб підвищення ефективності вивчення художнього твору.   

40.Відомості з лінгвокультурології як засіб поглибленого вивчення  художнього твору в курсі світової літератури  основної (старшої) школи.  

41.Діалогові форми   навчання у процесі вивчення зарубіжної літератури в середніх (старших) класах.

42.Розвиток усного мовлення учнів при вивченні зарубіжної літератури у школі.

43.Розвиток писемного мовлення учнів при вивченні зарубіжної літератури у школі.

44. Роль краєзнавства на уроках зарубіжної літератури в основній (старшій) школі.

45.Виявлення національної специфіки художнього твору в процесі вивчення зарубіжної літератури.

46.Наочність при вивченні зарубіжної літератури у школі.

47.Проектна діяльність учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі. 

48.Вивчення  теоретико-літературних понять в курсі зарубіжної літератури в основній (старшій) школі. 

49.Вивчення літературно-критичних матеріалів в шкільному курсі зарубіжної літератури.

50.Методика вивчення роману М. Твена «Пригоди Тома Сойєра» в історичному контексті.

51.Формування пізнавальних здібностей учнів при вивченні пригодницької літератури.

52.Методика використання краєзнавчих матеріалів у ході вивчення зарубіжної літератури в школі.

53.Використання елементів компаративістики в практиці викладання зарубіжної літератури в школі.

54.Формування уявлення учнів про творчу особистість перекладача. 

55.Особливості аналізу перекладного художнього твору.

56.Взаємозв’язок різних видів мистецтв у процесі викладання зарубіжної літератури.

57.Організація читання перекладних художніх творів.

58.Особливості  використання фонових знань при вивченні зарубіжної літератури 

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 65590 гостей та 3 користувачі

   

Контакти  

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання. Всі права захищено!