Актуальні проблеми... - 2017

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Факультет іноземної філології

Кафедра методики викладання світової літератури

Український освітянський центр "Оріон"

Науково-методичний журнал "Всесвітня література в школах України"

 

ПРОГРАМА

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми літературної освіти

в середній та вищій школі»

НПУ імені М.П. Драгоманова

 

6-7 квітня

 

КИЇВ – 2017

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗЕРНЕЦЬКА Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, кандидат педагогічних наук, декан факультету іноземної філології НПУ ім. М.П.Драгоманова

ІСАЄВА Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова

КЛИМЕНКО Жанна Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова

МІРОШНИЧЕНКО Леся Федорівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова

МЕЛЬНИК Анжела Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова

ХОЛОДНА Юлія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова

ПІВНЮК Надія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова

ДАВИДЮК Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова

ЧЕПУРКО Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент  кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова

ДОЛГІНІНСЬКА Ірина Юріївна, старший викладач кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова

БИЦЬКО Оксана Костянтинівна, старший викладач кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

Мета конференції:  об'єднання науковців і  учителів, які вболівають за майбутнє літературної освіти в Україні; обговорення нагальних питань викладання літератури в школі та внз; обмін новинками фахової літератури.  

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 (місце проведення – факультет іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова)

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14

6 квітня

9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції (хол Гуманітарного корпусу НПУ ім. М.П. Драгоманова)

10.00-12.00 – пленарне засідання (ауд. 7-10)

12.00-12.30 – кава-пауза (ауд. 6-7)

12.30-13.45 – майстер-класи вчителів-словесників (ауд. 6-4, 8-6, 7-10)

14.00-15.00 – обід

15.00-17.00 – секційні засідання (перша частина, ауд. 6-4, 8-6, 7-10, 6-8, 5-11)

17.00-18.30 – літературний вечір факультетського "Театру слова" (ауд. 6-4)

18.30              – фуршет, вільне спілкування.

7 квітня

10.00-11.30 – круглий стіл "Камо грядеши?" (до 25-річчя шкільного предмета "Зарубіжна література", ауд. 6-4)

11.30-12.00  – виступи представників фахової преси і видавництв (ауд. 6-4)

12.00 -12.30 – кава-пауза (ауд. 6-8)

12.30-14.00 – продовження роботи секцій (аудиторії факультету іноземної філології)

14.00-15.30 – підбиття підсумків роботи в секціях, прийняття резолюції, вручення сертифікатів (ауд. 6-4).

 

РЕГЛАМЕНТ

Доповіді на пленарному – до 15 хв.

Виступи на секціях – до 10 хв.

Запитання та обговорення – до 5 хв.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(Гуманітарний корпус НПУ ім. М.П.Драгоманова, ауд. 7-10)

 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗЕРНЕЦЬКА Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, кандидат педагогічних наук, декан факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

ІСАЄВА Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

 

ДОПОВІДІ

Конвергенція топосу ідентичності у сучасній світовій літературі

ШТЕЙНБУК Фелікс Маратович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В.І.Фесенко Київського національного лінгвістичного університету

Чому літературні курси мають виняткове значення серед усіх навчальних предметів ушколі?

ІСАЄВА Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Предмети «Українська література», «Зарубіжна література» як найважливіші шкільні чинники виховання

ТОКМАНЬ Ганна Леонідівна,доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри української і світової літератури та методики навчанняПереяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Ідеаційно-концептуальний аналіз – світоглядна основа викладання літератури в старших класах загальноосвітньої школи

БОНДАРЕНКО Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

25 років боротьби за Книгу Світу: аналіз, висновки

МІРОШНИЧЕНКО Леся Федорівна, професор кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

Імагологічні аспекти «край як текст». Гуцульщина у творчості І. Франка і С. Вінценза

ПОГРЕБЕННИК Володимир Федорович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Роль предмета «Зарубіжна література» у формуванні особистості сучасного школяра

КЛИМЕНКО Жанна Валентинівна,професор кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ ВИКЛАДАЧІВ І ВЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ

(ауд. 6-4)

«Покоління Z: виклики, ризики і перспективи, або Як формувати майбутнє»

КУЗЬМЕНЧУК Ірина Василівна, викладач кафедри методики мов і літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

(ауд. 8-6)

Формування мотивації учнів до читання художнього твору

НЕВМЕРЖИЦЬКА Ольга Федорівна, Заслужений учитель України, переможниця всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у номінації «Зарубіжна література», учитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист гімназії № 143 м. Києва.

 (ауд. 7-10)

"Використання ейдос-технології на уроках української літератури: візуально-вербальні конструкції, образно-смислові презентації, ейдос-конспекти, візіовірші-діалоги".

КОНОНЧУК Надія Володимирівна, учитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області

  

РОБОТА СЕКЦІЙ

(6-7 квітня)

 

СЕКЦІЯ 1

Шляхи підвищення ефективності мовно-літературної освіти в Україні: ретро-і перспектива (ауд. 6-4)

 

Модератор: Мірошниченко Леся Федорівна, професор кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

Секретар: Холодна Юлія Миколаївна, доцент кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Мовно-літературна шкільна освіта очима студентів-першокурсників

Кіраль Сидір Степанович, професор кафедри української та класичних мов, доктор філологічних наук, професор

 

Міжпредметні зв'язки у формуванні комунікативної компетентносіті учнів основної школи

Михайловська Галина Олександрівна,  завідувач кафедри слов'янських мов та методик їх викладання Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор

Мова художнього твору як засіб формування мовного естетичного ідеалу

Статівка Валентина Іванівна,  завідувач кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання  Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор

Використання художніх текстів на узагальнюючих заняттях з орфографії та пунктуації

Дядечко Людмила Петрівна, професор кафедри російської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор

Русский речевой соматикон: теория и практика межкультурной коммуникации

Воронін Дмитро Ігорович, доцент кафедри російської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент

Формування в учнів 9-х класів вміння сприймати підтекст художніх та публіцистичних творів під час вивчення теми «Лінгвістика тексту»

Давидюк Людмила Володимирівна, доцент кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент

Основні теоретико-методичні засади вивчення української фантастичної прози в старшій школі

Логвіненко Наталія Михайлівна, викладач кафедри військово-гуманітарних дисциплін Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, кандидат педагогічний наук, старший науковий співробітник

Сучасні стратегії підготовки студентів до вивчення біографії письменника

Островська Галина Олександрівна, завідувач кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Підготовка студентів-філологів до вивчення біографії письменника в школі

Бондаренко Лідія Григорівна, доцент кафедри української літератури Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Інтеграція предметів гуманітарного циклу як засіб формування цілісної картини світу в учнів загальноосвітніх навчальних закладів України

Курач Лариса Іванівна, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Інтеграція курсів російської мови і літератури в навчальних закладах України: принципи добору змісту

Фідкевич Олена Львівна,старшийнауковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат філологічних наук, старшийнауковий співробітник

Особливості побудови інтегрованого курсу мови іврит та єврейської літератури в навчальних закладах України

Бакуліна Наталія Валеріївна, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Риторика і зарубіжна література: художній твір як зразок ораторського тексту

Холодна Юлія Миколаївна, доцент кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент

Лемівські читання в педагогічному коледжі, або Роздуми про сучасне, яке було майбутнім

Бабійчук Тамара Василівна,кандидат педагогічних наук, викладач-методистБердичівський педагогічний коледж

Реалізація україноцентричного принципу у шкільній літературній освіті

Коровай Оксана Миколаївна, учитель української мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури, учитель-методист, заступник директора Печерської гімназії №75

Етапи розвитку методики вивчення літературного краєзнавства в Україні

Волинець Ірина Миколаївна, завідувач кафедри соціальної роботи та психології Білоцерківського інституту економіки та управління ВНЗ «Університет «Україна», кандидат педагогічних наук, доцент

Погляди Т. і Ф. Бугайків і О. Мазуркевича на проблему міжпредметних зв’язків у літературній освіті

Ткачук Марина Анатоліївна, аспірант кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ім. М. Максимовича Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Роль університетського курсу методики викладання зарубіжної літератури в розвитку творчої самостійності майбутніх учителів-словесників

Чайка Олена Миколаївна, викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Текстоцентричний підхід до навчання російської мови у середній школі

Подолинна Тетяна Тимофіївна, методист Науково-методичного центру гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

 

СЕКЦІЯ 2

Специфіка вивчення літератури в загальноосвітніх і вищих

навчальних закладах (ауд. 7-10)

 

Модератор: Клименко Жанна Валентинівна,професор кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук

Секретар: Костюк Олена Миколаївна,доцент кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук, доцент

 

1.     Проблеми літератури як освітнього предмета у сучасній Європі: Італія

Шалагінов Борис Борисович, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філологічних наук, професор

Організаційно-методичні засади формування готовності майбутніх учителів української літератури до роботи з літературознавчими поняттями

Лілік Ольга Олександрівна, доцент, докторант кафедри української мови і літератури Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Тестування як засіб формування предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури

Матюшкіна Тетяна Павлівна, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент

Сучасна проза для дітей в контексті вивчення курсу «Дитяча література» у ВНЗ

Овдійчук Лілія Миколаївна, доцент кафедри української мови та методик викладання історико-філологічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука, м. Рівне кандидат педагогічних наук, доцент

Специфіка формування філолога-науковця в науковому семінарії професора В. Перетца

Йолкіна Лариса Віссаріонівна, доцент кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук, доцент

Дивергентні завдання на практичних заняттях з аналізу поетичних творів в інтегрованому курсі зарубіжної літератури ХУІІІ-ХІХ ст. (До проблеми дослідницького навчання)

Костюк Олена Миколаївна,доцент кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук, доцент

Вивчення творів дитячої літератури у середніх класах: проблеми і перспективи

Чепурко Олена Михайлівна, доцент кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук, доцент

Проблеми дефініювання понять теоретичного блоку «літературні напрями» у шкільній літературній освіті

Нежива Людмила Львівна, доцент кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат філологічних наук, доцент

Компетентнісний підхід до викладання української літератури для дітей у педагогічному коледжі

Пелех Олена Павлівна, заступник директора з навчально-виробничої практики ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського», аспірант кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ім. М. Максимовича ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів-словесників на заняттях з літературознавчих дисциплін у ВНЗ

Щербатюк Вікторія Станіславівна, старший викладач кафедри української мови та літератури, методист відділу гуманітарної освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за сумісництвом) ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Демократичні цінності як компонент літературної компетентності старшокласників

Сулімова Лілія Олександрівна, викладач української мови та літератури ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського», аспірант кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Методологічні засади проблеми сприймання літератури Сходу учнями підліткового віку

Бицько Оксана Костянтинівна, старший викладач кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Діагностика готовності майбутніх учителів зарубіжної літератури до шкільного аналізу художнього твору

Гричаник Наталія Іванівна, аспірант кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

 

СЕКЦІЯ 3

Особливості формування читача в цифрову епоху (ауд. 8-6)

 

Модератор: Ісаєва Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

Секретар:  Півнюк Надія Олександрівна, доцент кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова кандидат педагогічних наук, доцент

 

Національно-патріотичне виховання на уроках української літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Неживий Олексій Іванович, доктор філологічних наук, кандидат педагогічних наук, професор, професор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

Можливості формування художньо-читацької компетентності з використанням методу e-learning

Уліщенко Віолетта Валентинівна, заступник декана факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, доцент

Життєвий факт як мотивація вивчення біографії письменника у школі і виші

Родний Олег Володимирович, професор кафедри зарубіжної літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор філософських наук, професор

Творчі завдання на уроках літератури в цифрову епоху

Масімова Лариса Гагіківна, завідувач кафедри видавничої справи Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Проблеми читацького сприйняття учня цифрової епохи

Путій Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент

Компетентний учень-читач: реальність чи утопія?

Фасоля Анатолій Миколайович, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Читання як проблема державного рівня

Півнюк Надія Олександрівна, доцент кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова кандидат педагогічних наук, доцент

Студент-філолог як професійно-спрямований читач: проблеми набуття статусу

Чередник Тетяна Павлівна, доцент кафедри германської філології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка кандидат філологічних наук, доцент

Креативність вчителя/викладача як запорука успішності втілення інноваційних технологій у навчальний процес

Мартинець Алла Михайлівна, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат педагогічних наук, доцент

Нові підходи до викладання літературних курсів у школі – від теорії до практики: дослідницький контент

Небеленчук Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, м. Кропивницький, кандидат педагогічних наук

Активізація пізнавальної діяльності учня-читача засобами дистанційного навчання: інтерактивний плакат

Гарна Світлана Юріївна, завідувач відділу гуманітарної освіти Донецького обласного інститут післядипломної педагогічної освіти

Методичні рекомендації щодо навчання української літератури учнів 5-6 класів засобами ХОНС (хмаро орієнтованого навчального середовища)

Скриннік Наталія Володимирівна, учитель української мови та літератури КУ Сумська ЗОШ №15, здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова

 

Використання іншомовних інтернет-джерел у процесі вивчення творів світової літератури

Долгінінська Ірина Юріївна, старший викладач кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Можливості медіатехнологій у розвитку інтермедіального мислення учнів на уроках літератури

Дем'яненко Олена Олександрівна, доцент кафедри філософії освіти та управління, проректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент

Проблема відповідальності у повісті Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути» та оповіданні Рея Бредбері «І пролунав грім» : ноосферний аспект

Васюта Світлана Дмитрівна, учитель української мови та літератури, учитель-методист Рівненського навчально-виховний комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей» № 19, кандидат педагогічних наук

Інтерпретація художніх деталей як шлях до осягнення твору підлітками-читачами на уроках зарубіжної літератури (на прикладі новели Г. Уеллса «Чарівна крамниця»)

Козієва Віталіна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист Іверська ЗОШ І-ІІІ ст. Олександрівського р-ну Донецької обл.

Створення сторінки літературного героя в соціальній мережі як засіб поглибленого вивчення художнього твору

Сотніченко Марина Михайлівна, заступник директора з НВР, учитель російської мови та літератури, учитель-методист Комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 Маріупольської міської ради Донецької області» (мабуть, в іншу секцію – у №2)

 

СЕКЦІЯ 4

Аналіз та інтерпретація художнього твору: традиції та інновації (ауд. 5-11)

 

Модератор: Корнієнко Оксана Олександрівна, завідувач кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор

Секретар: Кондакова Дар’я Юріївна, викладач кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук

 

Художня інтерпретація літературної класики у «Диких тваринних казках» Л. С. Петрушевської

Корнієнко Оксана Олександрівна, завідувач кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор

Картина мира в поэзии Е. Полонской начала 1920-х гг.

Пахарєва Тетяна Анатоліївна, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор

«Із записок прапорщика-артилериста» Ф. Степуна як художньо-філософський его-текст.

Анненкова Олена Сергіївна, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор

Поняття авторської інтенції та інтерпретація літературного твору

Юдін Олександр Анатолійович, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук, доцент

Авторський літературний міф як один із принципів організації новосучасної літератури (за романом «Нова людина» Н. Ліщинської)

Місінькевич Олеся Михайлівна, доцент кафедри теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук, доцент

Интерактивные литературные проекты как инновационный способ изучения классических призведений

Кондакова Дар’я Юріївна, викладач кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук

Шкільний аналіз та інтерпретація ліричного твору

Черниш Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри української і світової літератури та методики викладання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук

Проблема транскультурної ідентичності у контексті постколоніальної критики

Ліхоманова Наталя Олександрівна, доцент кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент

Пізнання автора та авторської свідомості в процесі вивчення зарубіжної літератури

Орлова Ольга Василівна, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат педагогічних наук, доцент

Інтерпретація художнього твору крізь призму категорій прийом – функція (на матеріалі новели Гр.Тютюнника «Проти місяця»)

Ратушняк Олександр Михайлович, доцент кафедри української літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Інститут церкви та священослужительства в поетиці «Руського літописця»

Козинський Леонід Володимирович, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат філологічних наук, доцент

Теоретико-методологічні аспекти рустикального дискурсу художньої літератури

Лопушан Тетяна Володимирівна, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, докторант кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук, доцент

Компаративний підхід у роботі над християнськими мотивами

Іванюк Мар’яна Василівна, здобувач наукового ступеня кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника

Про поетику М. О. Львова (Поема «Русский 1791 год»)

Боровська Олена Миколаївна, старший викладач кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Теоретичні основи вивчення експліцитно вираженої міфологічної складової в структурі художнього твору

Сидоренко Юлія Олександрівна, аспірант кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного університету імені М. Гоголя

 

СЕКЦІЯ 5

Культурологічний підхід до вивчення літератури (ауд. 6-8)

 

Модератор: Шепель Юрій Олександрович, професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор філологічних наук, академік АНВО України, професор

Секретар: Мельник Анжела Олегівна, доцент кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова кандидат педагогічних наук, доцент

 

Культурологічний підхід до вивчення японської літератури в школі

Ніколенко Ольга Миколаївна, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор філологічних наук, професор

Духовна самосвідомість народу в контексті творчості М.Ю. Лермонтова

Шепель Юрій Олександрович, професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор філологічних наук, академік АНВО України, професор

Перспективи інтермедіального вивчення літератури

Горболіс Лариса Михайлівна, завідувач кафедри української літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор філологічних наук, професор

Культурологічні теорії як методологічна основа сучасних наукових досліджень з методики навчання літератури

Мельник Анжела Олегівна, доцент кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова кандидат педагогічних наук, доцент

Естетизація учнівської свідомості у старшій школі (на матеріалі дискурсивної практики М. Хвильового)

Грачова Тетяна Миколаївна, доцент кафедри української філології Маріупольського державного університету, кандидат педагогічних наук

Засоби формування культурологічної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури в школі

Сафарян Світлана Іванівна, доцент кафедри методики мов та літератури ІППО Київського національного університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Реалізація культурологічного підходу до вивчення художнього твору в школі у процесі його аналізу та інтерпретації

Покатілова Олена Олександрівна, доцент кафедри методики мов та літератури ІППО Київського національного університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Літературна освіта школярів та її культурологічна складова

Ружевич Яна Ігорівна, старший викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук

Діалогічне прочитання твору Вальтера Скотта «Айвенго»

Дига Надія Василівна, доцент кафедри української і світової літератури та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук, доцент

Урок у системі формування етнокультурної компетентності учнів 5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури

Ціко Ігор Григорович, старший викладач кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Літературна освіта у вимірах постмодернізму

Хоменко Галина Вікторівна, аспірант кафедри методики викладання української мови та літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Вивчення процесів символізації образних структур художнього тексту як етап формування в старшокласників умінь аналізувати образи-символи

Іващенко Алла Сергіївна, аспірант кафедри методики викладання української мови та літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

7 КВІТНЯ

 

КРУГЛИЙ СТІЛ "КАМО ГРЯДЕШИ"

(до 25-річчя шкільного предмета "ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА")

(10.00 – 11.30, ауд. 6-4)

 

МЕТА: накреслити перспективи розвитку шкільного предмета "Зарубіжна література"

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Як Ви бачите подальший розвиток курсу (ваші ідеї, пропозиції, плани)?

2. Які труднощі, на Ваш погляд, на нинішньому етапі гальмують ефективний поступ уперед шкільного викладання зарубіжної літератури?

3. Що ви вважаєте найбільш перспективним у сучасній теорії та практиці викладання зарубіжної літератури? Чому?

4. Від чого, на Ваш погляд, треба відмовитись, а що впровадити з метою вдосконалення літературної освіти школярів і студентів?

  

ВИСТУПИ ПРЕДСТАВНИКІВ ФАХОВОЇ ПРЕСИ

(11.30 - 12.00, ауд. 6-4)

 

КАВА-ПАУЗА

(12.00 – 12.30, ауд. 6-8)

 

ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ СЕКЦІЙ

(12.30-14.00, аудиторії факультету іноземної філології)

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
(14.00-15.30 , ауд. 6-4)

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 264122 гостя та 3 користувачі

   

Контакти  

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання. Всі права захищено!